Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Informacja dla mieszkańców Drukuj E-mail
wtorek, 19 grudzień 2017

Informacja dla mieszkańców Gminy Jordanów


Wójt Gminy Jordanów informuje, że od 1 stycznia 2018 roku będzie obowiązywała nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
6,50 zł od osoby miesięcznie jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny oraz 13,00 zł od osoby miesięcznie jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny. Dodatkowo zmianie ulegną terminy płatności. Płatności za dany kwartał winny być wykonywane z góry tj. do końca pierwszego miesiąca danego kwartału.
Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji. Nowa wysokość opłaty za śmieci wyliczona jest jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w poprzedniej deklaracji.

Od nowego roku opłatą ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną objęte domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane przez cześć roku. Opłata ryczałtowa w wysokości 100 zł za odpady zbierane selektywnie oraz 200 zł za odpady zbierane nieselektywnie, płatna do 30 czerwca 2018r.

Dodatkowe informacje są dostępne w zakładce „Środowisko”.

< Poprzedni   Następny >