Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
poniedziałek, 15 styczeń 2018

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy JordanówSTYCZEŃ 2018
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy:
23 stycznia br. /.tj: wtorek / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Zapoznanie się z kalendarzem imprez na 2018 rok.
2. Informacja na temat działalności chóru Vox Altisono za 2017 rok.
3. Informacja na temat działalności orkiestr dętych działających przy jednostkach OSP za 2017 rok - przy współudziale kapelmistrzów.
4. Sprawy bieżące.
---------------------------------------------------------------------------------

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Inwestycji :
25 stycznia br. /.tj: czwartek / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Działalność Kół Łowieckich na terenie Gminy Jordanów wraz z informacją dot. szkód w rolnictwie wyrządzonych przez zwierzynę leśną /przy współudziale przedstawicieli Kół Łowieckich/.
2. Informacja na temat realizacji Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jordanów w latach 2015-2017.
3. Informacja na temat zaawansowania prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów.
4. Sprawy bieżące.
---------------------------------------------------------------------------------

Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych:
30 stycznia br. /.tj: wtorek / o godz. 10.00

Tematyka posiedzenia:
1. Wizytacja Krytej Pływalni w Naprawie – Komisja wyjazdowa.
2. Sprawy bieżące.
---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula
< Poprzedni   Następny >