Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
wtorek, 06 marzec 2018

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

MARZEC 2018
Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych:
9 marca br. /.tj: piątek / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat realizacji regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Jordanów oraz analiza efektu ekologicznego za rok 2017.
2. Sprawy bieżące.
------------------------------------------------------------------

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy:
13 marca br. /tj: wtorek / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat działalności Klubów Sportowych za 2017 rok oraz planów na 2018r. - przy współudziale prezesów klubów sportowych.
2. Zapoznanie ze sprawozdaniami Kół Gospodyń Wiejskich za 2017 rok oraz z planami pracy na 2018 rok - przy współudziale przewodniczących KGW.
3. Sprawy bieżące.
------------------------------------------------------------------

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego :
16 marca br. /.tj: piątek / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Jordanów, przy współudziale Komendanta Policji, Komendanta Gminnego OSP, Komendanta Powiatowego PSP oraz prezesów OSP.
2. Sprawy bieżące.
------------------------------------------------------------------

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Inwestycji :
20 marca br. /.tj: wtorek/ o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat współfinansowania przez Gminę Jordanów, prac modernizacyjnych przy drogach powiatowych w latach 2015-2017.
2. Analiza przetargów na zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Jordanów w latach 2015-2017
3. Sprawy bieżące.
------------------------------------------------------------------

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula
< Poprzedni   Następny >