Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Harmonogram posiedzeń Drukuj E-mail
czwartek, 05 kwiecień 2018

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

KWIECIEŃ 2018
Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych:
10 kwietnia br. /.tj: wtorek / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie petycji.
2. Wizytacja Ośrodków Zdrowia oraz gabinetów higienistek szkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Jordanów - Komisja wyjazdowa.
3. Sprawy bieżące.
------------------------------------------------------------------

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy:
17 kwietnia br. /tj: wtorek / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Sprawozdanie z działalności GOKSiP za 2017 rok, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Krytej Pływalni w Naprawie oraz Gminnych Bibliotek działających na terenie Gminy Jordanów.
2. Sprawy bieżące.
------------------------------------------------------------------

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego :
18 kwietnia br. /.tj: środa / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Kontrola stanu czystości na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości przy obiektach użyteczności publicznej oraz przegląd oznakowania drogowego ulic i osiedli – Komisja wyjazdowa.
2. Sprawy bieżące.
------------------------------------------------------------------

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Inwestycji,
wspólnie z Komisja Rewizyjną Rady Gminy Jordanów:
26 kwietnia br. /.tj: czwartek/ o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie petycji.
2. Informacja na temat realizacji regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Jordanów, ściągalność opłaty śmieciowej od mieszkańców, ilość podpisanych umów za lata 2015 - 2017.
3. Analiza działalności Spółki Komunalnej Skawa – Jordanów w szczególności informacja w zakresie środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Jordanów w latach 2015 - 2017
4. Sprawy bieżące.
------------------------------------------------------------------

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula
< Poprzedni   Następny >