Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Małopolski e-Senior Stampa E-mail
środa, 06 czerwiec 2018

Ruszyła rekrutacja do projektu „Małopolski e-Senior”.


Projekt jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Wśród głównych korzyści płynących z udziału w projekcie należy wymienić m.in.:
- udział seniorów w bezpłatnych szkoleniach (15 spotkań szkoleniowych oraz 3 spotkania animacyjne) obejmujących naukę korzystania z nowych technologii komputera, tabletu, internetu,
- zakup i nieodpłatne przekazanie na własność wszystkim uczestnikom szkoleń tabletów,
- realizację szkoleń na terenie gminy przez miejscowych trenerów.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:
- Ukończenie 65 lat,
- Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty te można pobrać na stronie internetowej lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie.

Poniżej zamieszczony został link do strony, z której można pobrać niezbędne dokumenty.
Wypełnione dokumenty należy złożyć do dnia 28.06.2018r. w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie
ul. Bł. Ks. P. Dańkowskiego 10,
34-240 Jordanów
tel. 18 26 75 369

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:
http://imi.org.pl/wp-content/uploads/2018/04/1-formularz.pdf
http://imi.org.pl/wp-content/uploads/2018/04/2-oswiadczenie.pdf
http://imi.org.pl/wp-content/uploads/2018/04/3-zgoda.pdf
http://imi.org.pl/wp-content/uploads/2018/04/4-test.pdf
http://imi.org.pl/wp-content/uploads/2018/04/Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie.pdf
< Precedente   Successivo >