Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
XXXIII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
poniedziałek, 21 maj 2018

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXXIII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej kontroli jakości powietrza na terenie Gminy Jordanów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jordanów za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jordanów z tytułu wykonania budżetu Gminy Jordanów za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Naprawie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2018 – 2028.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia wsparcia finansowego dla Komisariatu Policji w Jordanowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osielcu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni budynku wielofunkcyjnego nr 477 w Naprawie”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łętowni.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla Gminy Jordanów.
19. Odpowiedzi na zapytania radnych.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 30 maja br. /tj: środa/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 12.00
Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula
< Poprzedni   Następny >