Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
XXXV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
środa, 22 sierpień 2018

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXXV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2018 - 2028 za I półrocze 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2018 – 2028.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/305/2018 Rady Gminy Jordanów w sprawie udzielenia Powiatowi Suskiemu pomocy finansowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jordanów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jordanów.
14. Odpowiedzi na zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 30 sierpnia br. /tj: czwartek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30


Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula
< Poprzedni   Następny >