Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
XXXVI SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drucken E-Mail
14.09.2018

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXXVI SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości przez Wójta Gminy Jordanów.
7. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Jordanów na rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jordanów na rok 2019.
10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 21 września br. /tj: piątek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 11.00
Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula
< Zurück   Weiter >