Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Modernizacja kotłowni Drukuj E-mail
czwartek, 11 październik 2018

Image

Modernizacja kotłowni budynku
wielofunkcyjnego nr 477 w Naprawie


Wójt Gminy Jordanów informuj, że od dnia 2 lipca do 31 października 2018r. realizowane jest zadanie inwestycyjne np.: „Modernizacja kotłowni budynku wielofunkcyjnego nr 477 w Naprawie”.
Przedmiotowe zadanie polega na modernizacji kotłowni budynku wielofunkcyjnego nr 477 w Naprawie. W ramach prac wykonywany jest przede wszystkim demontaż istniejących dwóch kotłów węglowych o łącznej mocy ok. 100 kW oraz na montaż nowego kotła olejowego, wysokosprawnego -kondensacyjnego o mocy w zakresie 67 kW wraz z częściową wymianą instalacji c.o. i c.w.u. W budynku tym mieści się: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, filia GOKSiP, Biblioteka Gminna oraz dwa mieszkania. W wyniku realizacji zadania nastąpi redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 111 795 zł brutto
Kwota pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie wynosi : 64 000 zł.

ZB
< Poprzedni   Następny >