Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Przydomowe Oczyszczalnie ścieków Drukuj E-mail
piątek, 12 październik 2018

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Toporzysko, Gmina Jordanów

Miło nam jest poinformować, że prace związane z realizacją operacji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dobiegły końca. Zadanie było realizowane w ramach projektu pt: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Jordanów: poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości: Łętownia Oś. Gorylowa, Wichrowa (część), budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Toporzysko w gminie Jordanów, przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Toporzysko gm. Jordanów, oraz zakup samochodu specjalistycznego do obsługi gospodarki wodno-ściekowej gminy", z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty cel Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Jordanów poprzez: budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łętownia o łącznej długości 2,551km( powstało około 39 przyłączy) , oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Toporzysko - zamontowanie 121szt, przebudowę 1 szt stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Toporzysku, oraz zakup 1szt samochodu specjalistycznego do obsługi gospodarki wodno - ściekowej gminy. Realizacja operacji wpłynie na podnoszenie jakości życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności gospodarczej terenów wiejskich.

Prace budowlane wykonywała firma: AQUATECH S.A z siedzibą w Warszawie, wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach zadania wykonano oczyszczalnie w 121 gospodarstwach domowych. Koszt budowy to 1.800.000,- zł, mieszkańcy pokrywali swój udział w wysokości 15% wartości inwestycji na danej posesji. Pozostała kwota to dofinansowanie uzyskane z PROW, oraz środki własne gminy. Jest to następny etap porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Jordanów.

JH
< Poprzedni   Następny >