Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
OGRZEWAJ SWÓJ DOM MĄDRZE I CZYSTO! Drukuj E-mail
czwartek, 09 styczeń 2020

OGRZEWAJ SWÓJ DOM MĄDRZE I CZYSTO!


Zima to okres, w którym jak co roku powraca temat jakości powietrza, którym oddychamy. Pomiary wykonywane na terenie powiatu suskiego jednoznacznie pokazują, że stan powietrza w okresie grzewczym jest zły lub bardzo zły – głownie przez zanieczyszczenie pyłem. W wyniku spalania paliw stałych w kotłach c.o. do atmosfery dostaje się szkodliwy dla zdrowia pył zawieszony, będący zlepkiem różnych toksycznych substancji. Pył zawieszony może zawierać min.: rakotwórczy benzo(a)piren, metale cięż­kie oraz dioksyny i furany. Pył ten wdychany przedostaje się bezpośrednio do organizmu ludzkiego powodując problemy zdrowotne (m.in. choroby płuc, nowotwory, alergie). Dodatkowo substancje te opadając do najbliższego otoczenia zanieczyszczają glebę i wodę, a co za tym idzie są przyczyną skażenia żywności, którą zjadamy.

Według badań przekroczenie norm jakości powietrza szczególnie dot. pyłu zawieszonego (PM10, PM 2,5) i w związku z tym każde działania ograniczające emisję pyłów do atmosfery są bardzo wskazane. Działaniem przynoszącym największy efekt jest wymiana kotła na paliwa stałe na nowoczesne kotły gazowe i olejowe lub kotły na paliwa stałe (np. na pellet, ekogroszek) spełniające wymagania EKOPROJEKTU.
Obecnie na wymianę kotła można uzyskać dofinansowanie z rządowego programu – „Czyste Powietrze”. Celem programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery z domów jednorodzinnych.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Szczegółowe informacje o programie (m.in. zasady programu, druk wniosku wraz z instrukcją wypełniania, wymagane dokumenty) dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie (https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/wymagana-dokumentacja).

Zainteresowani pozyskaniem dofinansowania muszą utworzyć konto na portalu beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie (https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/register_of ) w celu pobrania i złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem tego portalu. W przypadku pytań dot. programu Czyste Powietrze informacji udziela Pani Katarzyna Bryzek e-mail:

Innym rozwiązaniem dla posiadaczy starych kotłów na paliwa stałe, które przynosi dobre efekty, a nie generuje żadnych kosztów jest zmiana złych nawyków w zakresie rozpalania opału. Zgodnie z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Małopolskiego (Uchwała Nr XXXII/452/17 z dnia 23 styczna 2017r.) kotły, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych (poniżej klasy 3 według normy PN-EN 303-5:2012) mogą być użytkowane do końca 2022 roku.
W przypadku strych kotłów zaleca się rozpalanie węgla i drewna od góry (rozpałka i żar są na górze przygotowanego opału). Rozpalanie opału od góry dedykowane jest dla kotłów zasypowych tzw. górnego spalania (spaliny z komory spalania mają ujście tylko w górnej jej części ), które stanowią większość wykorzystywanych kotłów zasypowych starego typu, taki sposób rozpalania powinien być dopuszczony przez producenta kotła lub kominka.

Image
Źródło: www.czysteogrzewanie.pl
Rozpalanie od góry widocznie zmniejsza emisję zanieczyszczeń do powietrza, zabrudzenie kotła (kominka) i wkładu kominowego oraz pozwala efektywniej spalić opał (w wyniku proces spalania w górnej części kotła dochodzi do dopalania tam gromadzących się gazów)! Poniżej zdjęcia obrazujące przebieg procesu spalania drewna kawałkowego w kominku metodą rozpalania od góry. W wyniku którego proces spalania zachodzi efektywniej i czyściej z mniejszą emisją szkodliwego pyłu. Ta metoda rozpalania często polecana jest przez dobrych producentów kominków, ze względu na czystszy i efektywniejszy proces spalania,
co widocznie zmniejsza zabrudzenie szyby i kominka (rzadziej pękają szyby, bo mniej używa się do nich środków czyszczących które uszkadzają uszczelki). Rozpalanie od góry widocznie zmniejsza emisję zanieczyszczeń do powietrza (proces bez emisji czarnego dymu z komina), zabrudzenie kotła (kominka) i wkładu kominowego oraz pozwala efektywniej spalić opał m.in. w wyniku dopalania gazów gromadzących się w górnej części kotła (kominka)!

Zdjęcie 1 - początek rozpalania od góry
Image
Fot. Z. Bryl

Zdjęcie 2 - pełny proces spalania opału
Image
Fot. Z. Bryl

Zdjęcie 3 - koniec procesu spalania
Image
Fot. Z. Bryl

Poniżej zestawienie dobrych działań nieinwestycyjnych dla właścicieli kotłowni, pomagających w ograniczeniu emisji szkodliwych pyłów do atmosfery:
- zapomnij o spalaniu śmieci – podczas spalania plastików, ubrań, mebli powstają najgorsze trucizny, spalanie śmieci jest karalne nawet do 5000 złotych!
- rozpalaj od góry węgiel i drewno, czyli rozpałka i żar są na górze przygotowanego opału – zmień nawyk, a oszczę­dzisz co naj­mniej 30% opału, mnó­stwo czasu i nerwów. Rozpalanie opału od góry dedykowane jest dla kotłów zasypowych tzw. górnego spalania (spaliny z komory spalania mają ujście tylko w górnej jej części) oraz musi być dopuszczone przez producenta kotła ,
- postępuj zgodnie z instrukcją kotła – stosuj zalecany opał oraz utrzymuj zalecaną minimalną temperaturą kotła podczas jego pracy,
- nie kupuj najtańszego węgla– są tylko pozornie tańsze od pełnowartościowego opału, bo i tak musisz go więcej spalić, aby wyprodukować taką samą ilość energii cieplnej,
- zapewnij szczelność pieca, dobrą wentylację kotłowni, aby spalać najmniej, a uzyskiwać jak najwięcej ciepła,
- dbaj o drożność przewodów kominów i wentylacyjnych (wykonuj przeglądy kominiarskie) oraz dbaj o swoje bezpieczeństwo -zamontuj czujnik czadu i dymu ( koszt takiego urządzenia na baterię wynosi ok . 150 zł),
- jeśli palisz drewnem - używaj drewna suchego, sezonowanego (minimum 2 lata), które daje więcej ciepła i mniej zanieczyszcza (dymi ),
- nie zasłaniaj grzejników np. zasłonami lub meblami,
- przeprowadzaj krótkie i intensywne wietrzenia budynku - tak, aby nie wychłodzić budynku, najlepiej w dzień (wtedy jest szansa na dobry stan powietrza),
Zestawienie dobrych działań inwestycyjnych dla właścicieli kotłowni – budynków, ograniczających lub eliminujących emisję szkodliwych pyłów do atmosfery :

- wymień stary kocioł na nowy wysokosprawny - gazowy, olejowy lub na paliwa stałe (np. pellet, ekogroszek ) spełniający wymagania EKOPROJEKTU ,
- wykonaj modernizację centralnego ogrzewania -np. zainstaluj: aparaturę sterującą, termostaty w grzejnikach, zawory mieszające, bufor ciepła (zbiornik magazynujący ciepło), wymień grzejniki - co pozwoli Ci efektywniej wykorzystać wyprodukowaną energię
- wykonaj termomodernizację budynku – wymień okna na nowe, ociepl ściany zewnętrzne i dach (strop) budynku,
- zainstaluj odnawialne źródła energii, np. pompę ciepła.

Zbigniew Bryl Insp. UG w Jordanowie

< Poprzedni   Następny >