Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
I SESJA NOWEJ RADY GMINY JORDANÓW Drucken E-Mail
15.11.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami / oraz zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 4 listopada 2018 r.

I SESJA RADY GMINY JORDANÓW
odbędzie się dnia 22 listopada br. /tj: czwartek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie - ul. Mickiewicza 3
o godz. 14.00

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
2. Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie i wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego oraz zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Jordanów.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Jordanów.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Ewentualne rozszerzenie porządku obrad.
7. Zakończenie obrad.

Proponowane dodatkowe punkty do porządku obrad :

6a. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jordanów.
6b. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Jordanów oraz ustalenia liczby członków Komisji.
6c. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Jordanów.
6d. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy Jordanów.
6e. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jordanów.

Msza święta inauguracyjna
odbędzie się w dniu 22 listopada br. /tj: czwartek/
w kościele pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Osielcu
o godz. 11.30
< Zurück   Weiter >