Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
INFORMACJA Drukuj E-mail
piątek, 23 listopad 2018

I N F O R M A C J A

Decyzje dotyczące stypendium szkolnego można odbierać w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 05 na ul. Mickiewicza 3) od 20 listopada 2018r.

Termin składania rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne od 20 listopada do 7 grudnia 2018r.

Wypłata stypendium odbywać się będzie w dniach:
- 12 grudnia (Naprawa, Toporzysko, Wysoka)
- 13 grudnia ( Łętownia, Osielec)

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne do wysokości kwoty określonej w decyzji.
W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium, wójt gminy wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przykład wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:
- podręczniki,
- słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne itp.,
- plecak szkolny,
- obuwie sportowe ( 2 pary na semestr), strój sportowy na W-F (podkoszulek, spodenki, bluza, dres (2 sztuki na semestr),
- piórnik, inne artykuły szkolne takie jak: zeszyty, blok, farby, kredki; flamastry, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, kalkulatory, brystole, nożyczki, korektory, przybory geometryczne, plastelina itp.,
- tusze do drukarek, papier ksero,
- programy multimedialne edukacyjne,
- komputer i części do komputera np. mysz, klawiatura,
- pokrycie kosztu abonamentu internetowego - bez usługi TV (od września do czerwca),
- płatne kursy dydaktyczne np. kursy komputerowe, kursy nauki języka obcego,
- bilety miesięczne imienne lub rachunki za dojazd do szkoły – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- itp.

!!! Istotne jest by zakupywana odzież miała adnotację „sportowe” w przeciwnym wypadku taka faktura nie będzie brana do rozliczenia stypendium.
W roku szkolnym 2018/2019 obowiązują faktury za :
1. zakup podręczników – od czerwca 2018
2. pozostałe pomoce dydaktyczne – od lipca 2018
3. internet (bez usługi TV) – od września 2018
4. bilety za dojazd do szkoły – od września 2018

Rachunki muszą dotyczyć roku szkolnego 2018/2019
< Poprzedni   Następny >