Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
II SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
wtorek, 27 listopad 2018

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
II SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Gminy Jordanów.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
6. Uchwała w sprawie zmian budżetu.
7. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2018 – 2028.
8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
9. Uchwała w sprawie określenia na rok 2019 stawek podatku od środków transportowych.
10. Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 4 grudnia br. /tj: wtorek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek
< Poprzedni   Następny >