Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Kierunek Kariera Stampa E-mail
wtorek, 22 styczeń 2019

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”. Dzięki nim uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny

Kto może wziąć udział w projekcie?
Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są adresowane do osób pracujących (zatrudnionych na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy, a także na umowę zlecenie lub umowę o dzieło; prowadzących wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników; rolnicy, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowały oraz obcokrajowcy, którzy posiadają dokument upoważniający ich do pobytu oraz świadczenia pracy na terenie RP), niezależnie od miejsca wykonywania pracy, które:

- ukończyły 50. rok życia – niezależnie od wykształcenia;
- ukończyły 25 lat, a jeszcze nie mają 50 lat - posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
- ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat - posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) - akcyjnie;
- są w jakiś sposób związane z Małopolską - mieszkają, uczą się lub pracują w województwie małopolskim.

Jak skorzystać ze szkoleń?
Pierwszym krokiem do otrzymania bonów szkoleniowych jest usługa Bilansu Kariery. Jest to indywidualne spotkanie (lub cykl spotkań) z doradcą zawodowym, podczas którego nie tylko podsumowuje się dotychczas nabyte umiejętności, edukację i doświadczenia zawodowe, ale także określa się plan dalszego rozwoju, w tym m.in. rodzaje i tematykę potrzebnych szkoleń.

Na Bilans Kariery można umówić się w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, nasi doradcy dyżurują także w punktach mobilnych w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski (szczegółowa lista miejscowości i terminów poszczególnych dyżurów dostępna jest tutaj).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi Bilansu Kariery i otrzymaniem dofinansowania do szkoleń w formie bonów proszone są o zarejestrowanie się przez system dostępny na stronie: kierunek.pociagdokariery.pl. Nie ma już możliwości umawiania się telefonicznie.

Warto podkreślić, że system ułatwia i przyspiesza obsługę klienta w projekcie. Nie ma już konieczności ręcznego wypełniania formularza zgłoszeniowego do projektu, a o wszystkich istotnych kwestiach system informuje klienta poprzez e-mailowe powiadomienie.

Jakie szkolenia są dostępne?
Szkolenia realizowane są na terenie całej Małopolski przez firmy szkoleniowe, które w pierwszej kolejności oferują:

- szkolenia językowe w połączeniu z egzaminem;
- szkolenia informatyczne, w tym dotyczące obsługi np. komputerów, smartfonów, laptopów i innych urządzeń, umiejętności korzystania z internetu, korzystania z narzędzi cyfrowych i aplikacji, obsługi programów biurowych, m.in. pakietu MS Office, obsługi specjalistycznych programów;
- zarządzanie projektami;
- kwalifikacyjne kursy zawodowe;
- kursy umiejętności zawodowych;
- kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
- szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych;
- szkolenia zawodowe;
- kursy prawa jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z kwalifikacją, D, T;
- egzaminy zewnętrzne.

Pełna tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych (uslugirozwojowe.parp.gov.pl) oraz w biurze projektów: "Kierunek Kariera" i "Kierunek Kariera Zawodowa".

Więcej informacji o projektach: "Kierunek Kariera" i "Kierunek Kariera Zawodowa" udzielają:
- Biuro projektów - tel. 12 619 84 55, e-mail: ;
- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, tel. 12 424 07 38, e-mail: ;
- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu, tel. 18 442 94 90, e-mail: - ;
- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, tel. 14 626 99 40, e-mail:
< Precedente   Successivo >