Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Harmonogram posiedzeń Komisji Stampa E-mail
poniedziałek, 11 luty 2019

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych:
14 lutego br. /.tj: czwartek / o godz. 9.00

Tematyka posiedzenia:
1. Opiniowanie bieżących projektów uchwał.
2. Sprawy bieżące.
3. Wizytacja stołówek szkolnych - Komisja wyjazdowa.

------------------------------------------------------------------------

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego :
15 lutego br. /.tj: piątek/ o godz. 8.00

Tematyka posiedzenia:
1. Organizacja transportu publicznego, wydawanie koncesji na transport - przy współudziale przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
2. Sprawy bieżące - opiniowanie bieżących projektów uchwał.

------------------------------------------------------------------------

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy:
19 lutego br. /tj: wtorek / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat działalności chóru Vox Altisono za 2018 rok.
2. Informacja na temat działalności orkiestr dętych działających przy jednostkach OSP za 2018 rok - przy współudziale kapelmistrzów.
3. Zapoznanie się z kalendarzem imprez na 2019 rok.
4. Sprawy bieżące - opiniowanie bieżących projektów uchwał.

------------------------------------------------------------------------

Komisja Rewizyjna Rady Gminy:
20 lutego br. /.tj: środa / o godz. 9.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat wydatków finansowych w jednostkach OSP z terenu gminy za 2018 rok /przy współudziale skarbników OSP/.
2. Informacja na temat realizacji wniosków z posiedzenia wyjazdowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jordanów.
3. Sprawy bieżące - opiniowanie bieżących projektów uchwał.

------------------------------------------------------------------------

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy:
27 lutego br. /.tj: środa / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach Gminy Jordanów w 2018 oraz założenia na rok 2019/ przy współudziale sołtysów/.
2. Informacja na temat inwestycji planowanych do realizacji w 2019 roku oraz sprawozdanie z wykonanych zadań inwestycyjnych na terenie gminy w 2018 roku.
3. Informacja na temat realizacji Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jordanów w 2018 roku.
4. Sprawy bieżące - opiniowanie bieżących projektów uchwał.

------------------------------------------------------------------------

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy:
27 lutego br. /tj: środa / godz. 11.00

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat możliwości pozyskania środków w ramach Programu Rewitalizacji.
2. Rozpatrywanie uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów.
3. Sprawy bieżące.

------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek
< Precedente   Successivo >