Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Gminy Drukuj E-mail
piątek, 15 marzec 2019

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy:

20 marca br. /tj: środa / godz. 8.30
Tematyka posiedzenia:
1. Zapoznanie ze sprawozdaniami Kół Gospodyń Wiejskich za 2018 rok oraz z planami pracy na 2019 rok - przy współudziale przewodniczących KGW.
2. Informacja na temat działalności Klubów Sportowych za 2018 rok oraz planów na 2019 r. - przy współudziale prezesów klubów sportowych.
3. Sprawy bieżące.
---------------------------------------------------------------------------------

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Inwestycji, Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych, Komisja Rewizyjna Rady Gminy:

21 marca br. /.tj: czwartek / o godz. 8.30
Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat realizacji regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Jordanów.
2. Informacja na temat gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jordanów.
3. Analiza działalności Spółki Komunalnej Skawa – Jordanów w szczególności informacja w zakresie środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Jordanów za 2018 rok.
4. Informacja na temat działalności Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba oraz Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej za 2018 rok.
5. Sprawy bieżące.
---------------------------------------------------------------------------------

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego:

22 marca br. /.tj: piątek / o godz. 8.30
Tematyka posiedzenia:
1. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Jordanów, przy współudziale Komendanta Policji, Komendanta Gminnego OSP, Komendanta Powiatowego PSP oraz prezesów OSP.
2. Sprawy bieżące.
---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek

< Poprzedni   Następny >