Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
V SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
piątek, 22 marzec 2019

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
V SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Jordanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Informacja na temat przebiegu zebrań wiejskich.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
8. Uchwała w sprawie: zmian budżetu.
9. Uchwała w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2019 – 2028.
10. Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osielcu.
11. Uchwała w sprawie: udzielenia Powiatowi Suskiemu pomocy finansowej.
12. Uchwała w sprawie: udzielenia Powiatowi Suskiemu pomocy finansowej.
13. Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków.
14. Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
15. Uchwała w sprawie wstępnego określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Jordanów, przy drodze powiatowej nr 1669 K Jordanów – Wysoka – Spytkowice.
16. Uchwała w sprawie zmiany Uchwała Nr XXXVII/339/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 18 października 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko.
17. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 28 marca br. /tj: czwartek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek


< Poprzedni   Następny >