Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
wtorek, 16 kwiecień 2019

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

KWIECIEŃ

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy:

23 kwietnia br. /tj: wtorek / godz. 13.00
Tematyka posiedzenia:
1. Sprawozdanie z działalności GOKSiP za 2018 rok.
2. Sprawozdanie z działalności Krytej Pływalni w Naprawie za 2018 rok.
3. Sprawy bieżące.

--------------------------------------------------------------------------

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy:

24 kwietnia br. /.tj: środa / o godz. 8.30
Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat usytuowania nowo projektowanych dróg w ramach prac scaleniowych prowadzonych na terenie Gminy Jordanów.
2. Informacja na temat współfinansowania przez Gminę Jordanów, prac modernizacyjnych przy drogach powiatowych w 2018 roku.
3. Analiza przetargów na zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Jordanów w 2018 roku.
4. Sprawy bieżące.

--------------------------------------------------------------------------

Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy:

26 kwietnia br. /.tj: piątek / o godz. 8.30
Tematyka posiedzenia:
1. Wizytacja ośrodków zdrowia oraz gabinetów higienistek szkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jordanów - Komisja wyjazdowa.
2. Sprawy bieżące.

--------------------------------------------------------------------------

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy:

29 kwietnia br. /.tj: poniedziałek / o godz. 9.00
Tematyka posiedzenia:
1. Kontrola stanu czystości na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej, przegląd oznakowania drogowego ulic i osiedli - Komisja wyjazdowa.
2. Sprawy bieżące.

--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek
< Poprzedni   Następny >