Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Harmonogram posiedzeń Komisji Print E-mail
piątek, 13 wrzesień 2019

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

WRZESIEŃ 2019
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy:
23 września br. /tj: poniedziałek / godz. 13.00

Tematyka posiedzenia:
1. Podsumowanie realizacji projektu "Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu" - udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia ERUDIO.
2. Sprawozdanie z działalności GOKSiP w okresie wakacji - przy współudziale Dyrektora GOKSiP
3. Informacja na temat realizacji Programu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2018r. oraz I półrocze 2019 roku.
4. Sprawy bieżące.

----------------------------------------------------------------------

Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Inwestycji
24 września br. /tj: wtorek / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy Jordanów /ilość bezrobotnych, ilość ofert pracy, ilość osób zatrudnionych w 2018 r. oraz w I połowie 2019 roku.
2. Informacja o realizacji zobowiązań podatkowych od osób prawnych i fizycznych za 2018 oraz I półrocze 2019 r. oraz działaniach podejmowanych w celu poprawy ściągalności zadłużeń.
3. Sprawy bieżące.

----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek
< Prev   Next >