Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Ogłoszenie Drukuj E-mail
czwartek, 19 wrzesień 2019

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI PROJEKTU
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JORDANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020Wójt Gminy Jordanów na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z póz.zm.), Uchwały nr XXXVIII/325/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 października 2010r w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz na podstawie Zarządzenia Nr 40/2019 Wójta Gminy Jordanów z dnia 19 września 2019r. w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Projekt programu współpracy, Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 19 września 2019r. w sprawie ogłoszenia konsultacji oraz formularz konsultacji znajduję się na stronie internetowej Gminy Jordanów www.gmina-jordanow.pl w zakładce organizacje pozarządowe – program współpracy. Program jest również dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Jordanów 34-240 Jordanów, ul. Mickiewicza 3 pok. 7 Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w formie pisemnej na formularzu konsultacji w terminie od 26 września 2019r. do 03 października 2019r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Jordanów, ul. Mickiewicza 3, 34-240 Jordanów, lub przesłać pocztą tradycyjną na adres tut. urzędu albo Email-em na adres

Zapraszamy Organizacje pozarządowe do aktywnego udziału w konsultacjach.
< Poprzedni   Następny >