Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Ogłoszenie Drukuj E-mail
wtorek, 26 listopad 2019

Ogłoszenie

Wójt Gminy Jordanów zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Gminy Jordanów na bezpłatne szkolenie z zakresu zasad wypełniania nowych wzorów ofert i sprawozdań zgodnych z Rozporządzeniem Przewodniczącego do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057) oraz wzorów ofert i sprawozdań z zakresu zdrowia publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2018.1492 t.j. z późn. zm.)

Szkolenie odbędzie się 09 grudnia 2019r. o godz. 9.00 na sali obrad Urzędu Gminy Jordanów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

< Poprzedni   Następny >