Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Gminy Drukuj E-mail
wtorek, 11 luty 2020

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

LUTY 2020
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej:
18 lutego br. /tj: wtorek / godz. 13.00

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat form promocji Gminy Jordanów w 2019 roku i planów na 2020 rok.
2. Sprawozdanie z działalności GOKSiP w okresie ferii zimowych.
3. Opracowanie zmian w regulaminie "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży".
4. Sprawy bieżące.
-------------------------------------------------------------------

Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych:
19 lutego br. /tj: środa/ godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat programów profilaktycznych i prozdrowotnych realizowanych w ośrodkach zdrowia na terenie Gminy Jordanów.
2. Informacja na temat działań prozdrowotnych prowadzonych w szkołach na terenie Gminy Jordanów.
3. Omówienie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej oraz „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jordanów w 2020 roku”.
4. Sprawy bieżące.
-------------------------------------------------------------------

Komisja Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Inwestycji:
20 luty br. /tj: czwartek / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja Starostwa Powiatowego na temat inwestycji wykonanych na terenie Gminy Jordanów w 2019 roku oraz inwestycji planowanych do realizacji w 2020 roku. /przedstawiciel starostwa/
2. Informacja na temat inwestycji wykonanych na terenie Gminy Jordanów w 2019 roku oraz inwestycji planowanych do realizacji w 2020 roku.
3. Sprawy bieżące.
-------------------------------------------------------------------

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego:
24 luty br. /tj: poniedziałek/ godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Sprawy bieżące.
2. Kontrola zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie Gminy Jordanów - Komisja wyjazdowa.
-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek

< Poprzedni   Następny >