Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wybory Samorządowe 2018 Drukuj E-mail

Wybory Samorządowe
21 październik 2018


Państwowa Komisja Wyborcza ---------- Komisarz Wyborczy w Nowym SączuOBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej, w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Okregi.doc
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

o ilości miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Obwieszczenie Tablice.docINFORMACJA
GMINNA KOMISJA WYBORCZA W JORDANOWIE

Podaje do publicznej wiadomości informację o składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach

I. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie:
1. Małgorzata Anna Sularz - Przewodnicząca Komisji
2. Katarzyna Danuta Żądło - Z-ca Przewodniczącej
3. Krystyna Baca – Członek Komisji
4. Zbigniew Marcin Bryl – Członek Komisji
5. Agnieszka Patrycja Gryz – Członek Komisji
6. Paweł Jakub Kaczmarczyk – Członek Komisji
7. Marzena Maria Książek – Członek Komisji
8. Dorota Krystyna Łazarz – Członek Komisji
9. Agnieszka Katarzyna Majchrzak – Członek Komisji

II. Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie:
Urząd Gminy Jordanów
ul. Rynek 2
Pok. Nr 6

III. Telefon Komisji: 18 26 93 510

IV. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie

10.09.2018r: 7:30 – 15:30
11.09.2018r: 7.30 – 15:30
12.09.2018r: 7:30 – 15:30
13.09.2018r: 7:30 – 15:30
14.09.2018r: 7:30 – 15:30
15.09.2018r: 9:00 – 13:00
17.09.2018r: 7:30 – 24:00
18.09.2018r: 7:30 – 15:30
19.09.2018r: 7:30 – 15:30
20.09.2018r: 7:30 – 15:30
21.09.2018r: 7:30 – 15:30
24.09.2018r: 7:30 – 15:30
25.09.2018r: 7:30 – 15:30
26.09.2018r: 7:30 – 24:00

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
Małgorzata Sularz
INFORMACJA
Wójta gminy Jordanów
z dnia 20 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Jordanów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Treść InformacjiINFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
z dnia 21 września 2018 r.

Treść Informacji


KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie
z dnia 27 września 2018 r.
o terminie i miejscu losowania numerów list


Treść Komunikatu
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie
z dnia 28 września 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jordanów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść ObwieszczeniaPOSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Treść Postanowienia wraz załącznikamiPOSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzania głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalania wyników głosowania w obwodzie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść Postanowienia


OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie
z dnia 2 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jordanów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść Obwieszczenia


OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie
z dnia 4 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Jordanów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach WOJT.pdf
KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II
z dnia 23 października 2018 r.

o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Komisarz Wyborczy II.pdf