Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Podatki Drukuj E-mail
środa, 07 grudzień 2011

Druki Informacji i deklaracji na podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny na 2017 rok


U C H W A Ł A NR XXVIII/257/2017 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 31 października 2017 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

U C H W A Ł A NR XXVIII/258/2017 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 31 października 2017 roku w sprawie: określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXVIII/259/2017 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 31 października 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

U C H W A Ł A NR X/90/2015 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 30 października 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

U C H W A Ł A NR XI/96/2015 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie:zmiany Uchwały Nr X/90/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2018 na terenie Gminy Jordanów wynosi 52,49zł. za 1q.

Podatek rolny dla gospodarstw wynosi 52,49zł za 1q żyta x 2,5 = 131,225zł za 1ha przeliczeniowy

Podatek rolny dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi 52,49zł za 1q żyta x 5,0 = 262,45zł za 1ha fizyczny

Cena sprzedaży drewna stanowiąca podstawę obliczenia podatku leśnego na rok 2018 na terenie Gminy Jordanów wynosi 197,06 zł za 1 m3 drewna zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 roku.

Podatek leśny wynosi: 197,06 zł za 1m3 drewna x 0,220m3 = 43,3532 zł/h fizyczny lasu

(- przypominamy, iż stawki podatku leśnego nie zaokrągla się)

Wpłaty zobowiązania podatkowego prosimy o przekazywanie na konto Bank Spółdzielczy w Jordanowie nr 11 8799 0001 0000 0000 0475 0006
DR-1 - Deklaracja na podatek rolny

IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego

ZR-1/A - Dane o nieruchomościach rolnych

ZR-1/B - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym


DL-1 - Deklaracja na podatek leśny

IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego

ZL-1/A - Dane o nieruchomościach leśnych

ZL-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnymDN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości

IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

ZN-1/A - Dane o nieruchomościach

ZN1b_C1 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
Formularz deklaracji na podatek od środków transportowych


Formularz DT-1 (pdf)

Załącznik DT-1/A (pdf)Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek - nowy formularz (doc)