Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Podatki Drucken E-Mail
07.12.2011

Druki Informacji i deklaracji na podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny na 2019 rok


U C H W A Ł A NR II/10/2018 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

U C H W A Ł A NR II/11/2018 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie: określenia na rok 2019 wysokości stawek podatku od środków transportowych.

U C H W A Ł A NR II/12/2018 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

U C H W A Ł A NR X/90/2015 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 30 października 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

U C H W A Ł A NR XI/96/2015 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie:zmiany Uchwały Nr X/90/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Średnia cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na 2019r. na terenie Gminy Jordanów wynosi 54,36 zł za 1q Podatek rolny dla gospodarstw wynosi 54,36 za 1q żyta x 2,5 = 135,90 za 1 ha przeliczeniowy.

Podatek rolny dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi 54,36 x 1q żyta x 5 = 271,80 za 1 ha fizyczny

Średnia cena sprzedaży drewna stanowiąca podstawę obliczenia podatku leśnego na 2019r. na terenie Gminy Jordanów wynosi 191,98 za 1m3 drewna zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.X.2018r./Mon. Pol. poz. 1005/.

Podatek leśny wynosi 191,98 zł za 1m3 drewna x 0,220 m3 = 42,2356
(- przypominamy, iż stawki podatku leśnego nie zaokrągla się)

Wpłaty zobowiązania podatkowego prosimy o przekazywanie na konto Bank Spółdzielczy w Jordanowie
nr 28 87990001 0000 0000 0475 0670
Formularze

Pobieranie formularzy do druku, dotyczących podatków i opłat lokalnych

>>>>TUTAJ<<<<Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek - nowy formularz 2019 (pdf)