Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Ogłoszenie Print E-mail
Written by Administrator   

Zarządzenie Nr 48/2019
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 04 grudnia 2019 r.

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania na rzecz edukacji polegającej na transporcie i opiece w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie dom-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie, w celu spełnienia obowiązku szkolnego.


Zarzadzenie - konkurs na 2020.doc

wzor umowy.rtf

wzor sprawozdania.rtf

wzor oferty.rtf

Rozstrzygniecie.doc



Zarządzenie Nr 42/2018
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania na rzecz edukacji polegającej na transporcie i opiece w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie dom-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie, w celu spełnienia obowiązku szkolnego.

zarzadzenie - konkurs na 2019.doc

wzor oferty.rtf

wzor sprawozdania.rtf

wzor umowy.rtf

Zarządzenie - rozstrzygniecie 2019.doc



Zarządzenie nr 24/2018
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 02 lipca 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku


Treść zarządzenia



Zarządzenie Nr 43/2017
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania na rzecz edukacji polegającej na transporcie i opiece w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie dom-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie, w celu spełnienia obowiązku szkolnego.


Treść zarządzenia



Informacja Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Treść Informacji


Zarządzenie Nr 38/2017
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 01 grudnia 2017 r.

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania na rzecz edukacji polegającej na transporcie i opiece w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie dom-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie, w celu spełnienia obowiązku szkolnego.

Zarzadzenie - konkurs na 2018.doc

wzór umowy.doc

wzór sprawozdania.doc

wzór oferty.doc


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 43/2016
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 23-12-2016 r

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste .

Treść Zarządzenia

Załacznik_1.pdf

Regulamin.doc



Zarządzenie Nr 39/2016
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 08 grudnia 2016 r.

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania na rzecz edukacji polegającej na transporcie i opiece w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie dom-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie, w celu spełnienia obowiązku szkolnego.

zarzadzenie - konkurs na 2017.doc

wzor oferty.doc

wzor sprawozdania.doc

wzor umowy.doc

rozstrzygniecie_2017.doc




Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/2017
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 02-01-2017 r

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego .

Zarzadzenie

Zalacznik


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego


Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. „Harcerskie spotkania. Bądźmy dzielni na co dzień” przez ZHP Chorągiew Krakowska ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków; Hufiec Jordanów ul. Konopnickiej 2, 34 – 240 Jordanów, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 1333 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jordanowie.
Uwagi do oferty można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września 2016 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Rynek 2 na załączonym formularzu.

Oferta

KRS

Formularz


Zarządzenie nr 26/2016
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Karola Szymanowskiego w Osielcu

Treść zarządzenia

Ogłoszenie o konkursie.doc



Zarządzenie Nr 13/2016
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 21 marca 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Jordanów w roku 2016

Treść zarządzenia


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. Ogólnopolski Plener Artystyczny „Dzieje Wolności” przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju „Źródło”, z siedzibą: ul. Rynek2, 34- 240 Jordanów, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 1333 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jordanowie.

Uwagi do oferty można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2016 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Rynek 2, pokój nr 4 na załączonym formularzu.

Oferta.pdf

Oferta zaktualizowana.pdf

KRS.pdf

Formularz.rtf



Zarządzenie Nr 7/2016
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 15 lutego 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2016.


Ogloszenie.pdf

Zarzadzenie w sprawie.pdf

oferta do pobrania.doc

formularz naboru do komisji konkursowej.doc



Zarządzenie Nr 44/2015
Wójta Gminy w Jordanowie
z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania na rzecz edukacji polegającej na transporcie i opiece w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie dom-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie, w celu spełnienia obowiązku szkolnego.


Zarzadzenie - konkurs na 2016.doc

wzór oferty.doc

wzór sprawozdania.doc

wzór umowy.doc

rozstrzygniecie 2016.doc



Zarządzenie Nr 13/2015
Wójta Gminy w Jordanowie
z dnia 01 lipca 2015 r.

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania na rzecz edukacji polegającej na transporcie i opiece w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie dom-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie, w celu spełnienia obowiązku szkolnego.



Zarzadzenie - konkurs na 2015.doc

wzór oferty.doc

wzór sprawozdania.doc

wzór umowy.doc

Rozstrzygnięcie_30.07.2015.doc



Zarządzenie Nr 4/2015
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2015.

Treść zarządzenia.pdf

Ogloszenie.pdf

formularz naboru do komisji konkursowej.doc

oferta do pobrania.doc

wzór wypełnienia_oferty.doc

sprawozdanie do pobrania.doc

Do oferty należy dołączyć sprawozdanie finansowo – merytoryczne z działalności podmiotu za rok 2013r.

Wyniki konkursu.pdf



Zarządzenie Nr 52/2014
Wójta Gminy w Jordanowie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania na rzecz edukacji polegającej na transporcie i opiece w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie dom-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie, w celu spełnienia obowiązku szkolnego.

Treść zarządzenia



Zarządzenie Nr 47/2014
Wójta Gminy w Jordanowie
z dnia 01 grudnia 2014 r.

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania na rzecz edukacji polegającej na transporcie i opiece w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie dom-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie, w celu spełnienia obowiązku szkolnego.

Treść zarządzenia

wzór oferty.doc

wzór sprawozdania.doc

wzór umowy.doc


Image
GMINNY OŚRODEK KULTURY,
SPORTU I PROMOCJI W JORDANOWIE
ZAPRASZA DZIECI W WIEKU OD 2 DO 8 LAT
NA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE „A MOŻE BĘDĘ ARTYSTĄ”

ZAPISY NA ZAJĘCIA ROZPOCZNĄ SIĘ W DNIU 2 GRUDNIA 2014r
POTRWAJĄ DO 31 GRUDNIA 2014 OD GODZ. 7:30 DO GODZ. 15.00
PROWADZONE BĘDĄ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŁĘTOWNI
U PANI ALICJI KOWALCZE

ZAJĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE SĄ ZE ŚRODKÓW:
1. FUNDACJI BGK – W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO „NA DOBRY POCZĄTEK”
2. WÓJTA GMINY W JORDANOWIE



OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

Podaje się do publicznej wiadomości , na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2014 r. poz. 518 /, że w dniu 4 września 2014 roku o godz. 9,00 w Sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie Rynek 2 odbędzie się przetarg pisemny nieograniczony  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonych w Wykazie nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy z dnia 28 maja 2014 roku.

Treść ogłoszenie



Zarządzenie Nr 21/2014
Wójta Gminy w Jordanów
z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie:


Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Jordanów w roku 2014.


Treść zarządzenia



Zarządzenie Nr 17/2014
Wójta Gminy w Jordanów
z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie:


Powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014.


Treść zarządzenia.pdf



Wójt Gminy Jordanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Wykaz nieruchomości



WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 22 maja 2014 r. zostało wydane postanowienie znak: WI-IX.7820.1.2.2014 o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do 22 lipca 2014 r., ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów określonych w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój od km 713+580,21 do km 729+410,00 oraz budowy nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka od km 0+000,00 do km 0+877,22”

Treść Zawiadomienia


Zarządzenie w sprawie powołania REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINIE JORDANÓW i PODLEGŁYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

Zarządzenie w sprawie regulaminu wypożyczania namiotu pod organizowane imprezy na terenie gminy i poza jej granicami.