Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Niesłyszacy Drukuj E-mail
czwartek, 10 maj 2012

INFORMACJA
w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

  Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy w Jordanowie ul. Rynek 2, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
- e-mail na adres ;
- faxem na nr 18/26 93 526,
- telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 18/26 93 511;
- drogą pocztową.