Modernizacja oddziałów przedszkolnych

GMINA JORDANÓW

Realizuje projekt"Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Jordanów"Realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.Cel projektuPodniesienie jakości pracy 4 oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych w gminie Jordanów poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich w terminie do 30.11.2014r.Zakres zadań jakie będą realizowane w poszczególnych szkołach, wynika z założeń projektu oraz potrzeb oddziałów przedszkolnych zgłaszanych przez dyrektorów szkół.Całkowita wartość projektu – 317 073,00zł
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY