Oczyszczalnia ścieków „OSIELEC” wraz z infrastrukturą

INWESTOR: GMINA JORDANÓW                   OKRES REALIZACJI 2006 – 2008PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ:  • UNIĘ EUROPEJSKĄ W WYSOKOŚCI 60% CAŁKOWITEJ WARTOŚCI KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO
  • BUDŻET PAŃSTWA W WYSOKOŚCI 10% CAŁKOWITEJ WARTOŚCI KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTU
  • POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ ŚRODKÓW POCHODZIŁA Z BUDŻETU GMINY JORDANÓW

kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY