Rozbudowa Zespołu Szkół w Toporzysku – II etap

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013
Działanie 6.2B –Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa
Tytuł projektu: "Rozbudowa Zespołu Szkół w Toporzysku – II etap"Całkowita wartość projektu : 1 705 487,32PLN, wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 648458,04PLN
Czas realizacji: wrzesień 2009r. - czerwiec 2012 r.


Opis projektu:
Przedmiotem projektu przedmiotowy projektu była rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Toporzysku w zakresie:
- dobudowy budynku trzykondygnacyjnego do istniejącego parterowego budynku, na którym zmianie ulegnie dach,
- połączeniu budynków istniejącego z projektowanym w poziomie parteru poprzez dobudowę uzupełniającą do parterowej części istniejącej szkoły,


Na parterze planowanego budynku zlokalizowane jest: 9 szatni, WC osobno dla dziewcząt i chłopców oraz oddzielne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, magazyn oraz konieczne pomieszczenia służące komunikacji/przemieszczaniu się. Na I i II piętrze powstaną po trzy klasy lekcyjne (każda na 25 uczniów), na każdym poziomie WC osobno dla dziewcząt i chłopców, magazyny oraz konieczne pomieszczenia służące komunikacji/przemieszczaniu się. Łącznie powstały 43 pomieszczenia użytkowe o pow. 588,54 m2 oraz 10 pomieszczeń ruchu, o pow. 361,70 m2. Ponadto powstał strych o pow. 284,02 m2. Łączna powierzchnia pomieszczeń wyniosła zatem 1.234,26 m2. Kubatura budynku to 4955 m3. Pomieszczenia sanitarne dla uczniów i nauczycieli zlokalizowane będą na wszystkich kondygnacjach budynku (w tym na parterze również WC dla osób niepełnosprawnych). Komunikacja wewnętrzna pionowa planowana jest klatką schodową oraz dźwigiem śrubowym pionowym o udźwigu do 400 kg. Zatem budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych i będą mogły w nim mieć miejsce zajęcia lekcyjne klas do których uczęszczają osoby z niepełnosprawnością ruchową. Realizacja zadania będzie nadzorowana była przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ponadto w ramach projektu przygotowane zostały: tablica informująca o projekcie, oraz tablica pamiątkowa.


Wniosek o dofinansowanie został wybrany decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego do dofinansowania. Umowa Nr MRPO.06.02.02-12-255/09-00-XVI/86/FE/12 została podpisana w dniu 16 Lipca 2012 roku.

kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY