mapa inwestycji w gminie Jordanów

Ukończone
Wszystkie rodzaje
Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporzysku
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łętowni.
Rozbudowa drogi gminnej nr 440531K w km 3+204,50-3+715,50 na odcinku 511,0mb w miejscowości Naprawa
Przebudowa mostu w m.Osielec w km 0+282 potoku Wieprzczańskiego w ciągu drogi gminnej nr K440627 do osiedla Koniówkowa
Rozbudowa drogi - budowa chodnika prawo i lewostronnego wraz z poszerzeniem jezdni przy chodniku, budową kanalizacji deszczowej, umocnieniem skarp drogowych, remontem terenu utwardzonego, budową korytka ściekowego za chodnikiem i budową kanału technologicznego przy drodze powiatowej K 1683 w Toporzysku w km 0+611-1+058 o długości 447,0m.
Remont drogi Janikowa – Budowa dł. 467 m
Remont drogi Habinowa - dl. 30 m
Remont drogi Cieślakowa - dł. 210 m
Remont drogi Pająkowa - dł. 80 m
Remont drogi gminnej dł. 27 m
Remont drogi Walasówka
Remont drogi Kubackich - dł.25 m
Remont drogi Luboń - dł. 355 m
Remont drogi Maciaszkówka - dł. 210 m
Remont drogi Matułowa - dł.120 m
Remont osuwiska
Remont drogi Gorylowa - dł. 140 m
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łętowni o część przedszkolno-szkolną wraz z instalacjami
Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego, budowa bieżni rekreacyjnej wraz z budową obiektów małej architektury przy Zespole Szkół w Naprawie
Budowa kompleksu boisk sportowych