Podatki

Uchwały na podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości.

Stawki na podatek rolny oraz podatek leśny na 2024 rok.


Uchwała Nr XLVII/419/2023 z dnia 31.10.2023r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 2024 rok.


Uchwała Nr XLVII/420/2023 z dnia 31.10.2023r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2024 rok.


Uchwała Nr XLVII/421/2023 z dnia 31.10.2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 roku.Podatek rolny na 2024r.


Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1q żyta, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.X.2023r./M.P.2023 poz.1129/.


Podatek rolny dla gospodarstw wynosi:

89,63 zł x2,5 q żyta = 224,075 za 1 ha przeliczeniowy


Podatek rolny dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi:

89,63 zł x 5 q żyta = 448,15 za 1 ha fizyczny


Podatek leśny na 2024r.

Średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r.będąca podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2024r. wynosi: 327,43 za 1m3 drewna, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.X.2023r./M.P.2023.poz 1130/.


Podatek leśny wynosi 327,43 zł x 0,220 m3 = 72,0346 za 1 ha lasu.

/ Stawki podatku leśnego nie zaokrągla się/.


Wpłaty z tytułu zobowiązania podatkowego prosimy przesyłać na konto

BS Jordanów nr 03 8799 0001 0000 0000 0475 0732Pobieranie formularzy do druku, dotyczących podatków i opłat lokalnych  >>>>TUTAJ<<<<


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w załączeniu.


kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY