Podatki

Uchwały na podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny na 2023 rok


UCHWAŁA NR XXXVI/332/2022 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 28 września 2022 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.


UCHWAŁA NR XXXVI/333/2022 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 28 września 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA NR XXXVI/334/2022 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 28 września 2022 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2023.Podatek rolny  na  2023r.


Średnia cena skupu żyta za okres  11 kwartałów będąca  podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wynosi  74,05 zł  za  1 q żyta, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS  z dnia 19.X.2022r./M.P.2022 poz.995/.


Podatek rolny dla gospodarstw wynosi:
74,05 zł x  2,5 q żyta = 185,13 za 1 ha przeliczeniowy


Podatek rolny dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego  wynosi:

74,05 zł x 5 q żyta = 370,25 za 1 ha fizyczny


Podatek leśny  na 2023r.


Średnia cena sprzedaży drewna  obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r.będąca podstawą do ustalenia  podatku leśnego na 2023r. wynosi: 323,18 za 1m3 drewna, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.X.2022r./M.P.2022.poz 996/.        

Podatek leśny wynosi  323,18 zł  x 0,220 m3 = 71,0996 za 1 ha fizycznego lasu.
/ Stawki podatku leśnego nie zaokrągla się/.

Wpłaty z  tytułu zobowiązania podatkowego prosimy przesyłać na konto
BS Jordanów  nr 03 8799 0001 0000 0000 0475 0732


Pobieranie formularzy do druku, dotyczących podatków i opłat lokalnych  >>>>TUTAJ<<<<


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w załączeniu.


kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY