Podatki

Uchwały na podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny na 2022 rokUchwała Nr XXVI/247/2021 z dnia 07.10.2021r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 2022 rok.


Uchwała Nr XXVII/254/2021 z dnia 3.11.2021r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2022 rok.


Uchwała Nr XXVI/249/2021 z dnia 07.10.2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2022.Podatek rolny  na  2022r.


Średnia cena skupu żyta za okres  11 kwartałów będąca  podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wynosi  61,48 zł  za  1 q żyta, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS  z dnia 20.X.2021r./M.P.2021 poz.951/.


Podatek rolny dla gospodarstw wynosi:

61,48 zł x  2,5 q żyta = 153,70 za 1 ha przeliczeniowy


Podatek rolny dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego  wynosi:

61,48 zł x 5 q żyta = 307,40 za 1 ha fizycznyPodatek leśny  na 2022r.

Średnia cena sprzedaży drewna  obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r.będąca podstawą do ustalenia  podatku leśnego na 2022r. wynosi: 212,26 za 1m3 drewna, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.X.2021r./M.P.2021.poz 950/.       

 

Podatek leśny wynosi  212,26 zł  x 0,220 m3 = 46,6972 za 1 ha fizycznego lasu.

/ Stawki podatku leśnego nie zaokrągla się/.


Wpłaty z z tytułu zobowiązania podatkowego prosimy przesyłać na konto

BS Jordanów  nr 03 8799 0001 0000 0000 0475 0732


Pobieranie formularzy do druku, dotyczących podatków i opłat lokalnych  >>>>TUTAJ<<<<


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w załączeniu.


kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY