Podatki

Uchwały na podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny na 2021 rok


UCHWAŁA NR XVIII/182/2020 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.


UCHWAŁA NR XVIII/183/2020 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2021.


UCHWAŁA NR XVIII/184/2020 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.Podatek rolny na 202 1r.


Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021r. wynosi 58,55 zł za 1 q żyta, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.X.2020r./M.P.2020 poz.982/.


Podatek rolny dla gospodarstw wynosi :


58,55 zł x 2,5 q żyta = 146,375 za 1 ha przeliczeniowy


Podatek rolny dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi:


58,55 zł x 5 q żyta = 292,75 za 1 ha fizyczny


Podatek leśny na 202 1r.


Średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r.będąca podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2021r. wynosi: 196,84 za 1m3 drewna, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.X.2020r./M.P.2020.poz 983/.


Podatek leśny wynosi 196,84 zł x 0,220 m3 = 43,3048 za 1 ha fizycznego lasu.

/ Stawki podatku leśnego nie zaokrągla się/.


Wpłaty z z tytułu zobowiązania podatkowego prosimy przesyłać na konto

BS Jordanów nr 03 8799 0001 0000 0000 0475 0732


Pobieranie formularzy do druku, dotyczących podatków i opłat lokalnych  >>>>TUTAJ<<<<


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w załączeniu.


kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY