Podatki

Uchwały na podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny na 2020 rok


U C H W A Ł A NR X/99/2019 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.


Załącznik nr 1 do uchwały Nr X.99.2019 - STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2020


U C H W A Ł A NR X/100/2019 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: określenia na rok 2020 wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Załącznik nr 1 do uchwały Nr X.100.2019 - STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA ROK 2020


U C H W A Ł A NR X/101/2019 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.


Podatek rolny na 2020r.

Cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na 2020r. wynosi 58,46 zł za 1 q żyta, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.X.2019r./M.P.2019 poz.1017/.

Podatek rolny dla gospodarstw wynosi :

58,46 zł x 2,5 q żyta = 146,15 za 1 ha przeliczeniowy

Podatek rolny dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi:

58,46 zł x 5 q żyta = 292,30 za 1 ha fizyczny

Podatek leśny na 2020r.

Średnia cena sprzedaży drewna stanowiąca podstawę obliczenia podatku leśnego na 2020r. wynosi:
194,24 za 1m3 drewna, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.X.2019r./M.P.2019.poz 1018/.

Podatek leśny wynosi 194,24 zł x 0,220 m3 = 42,7328 za 1 ha fizyczny lasu.
/Przypominamy , iż stawki podatku leśnego nie zaokrągla się/.

Wpłaty zobowiązania podatkowego prosimy o przekazywanie na konto Bank Spółdzielczy w Jordanowie
nr 03 8799 0001 0000 0000 0475 0732


Pobieranie formularzy do druku, dotyczących podatków i opłat lokalnych  >>>>TUTAJ<<<<


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej załączniku


kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY