Sołectwo Łętownia

Wieś rozciągnięta u stóp Beskidu Wyspowego i Pasma Koskowej Góry, leży na wysokości około 500 m n.p.m w dolinie rzeki Łętówki, na dawnym szlaku komunikacyjnym prowadzącym z Krakowa na Węgry.


Warto zobaczyć tu niezwykle cenny zabytek sztuki sakralnej – kościół parafialny, drewniany o konstrukcji zrębowej z lat 1760 – 1765, znajdujący się na „Szlaku Architektury Drewnianej”. We wnętrzu kościoła warto zwrócić uwagę na rokokową polichromię, renesansową chrzcielnicę i barokowe organy. We wsi znajduje się również murowana kaplica z XIX w., a barokowe figury z XVII w. stanowiące kiedyś jej wyposażenie, znajdują się obecnie w kościele parafialnym.

Z Łętowni pochodzi bł. brat Jan Brunon Zembol beatyfikowany 13 czerwca 1999 r.w Warszawie przez Jana Pawła II.


Na terenie Łętowni znajduje się Izba Regionalna, w której znajduje się wiele ciekawych eksponatów – kiedyś przedmiotów codziennego użytku, a dziś niestety już zapomnianych.

W sezonie letnim odbywają się tu zajęcia organizowane przez miejscowy ośrodek kultury i Koło Gospodyń Wiejskich.


Sołtys:
Halina Grubarek

adres: Łętownia 204, 34-242 Łętownia

telefon:  (18) 27 73 024, 606 322 991


Członkowie Rady Sołeckiej:

Elżbieta Płoska

Paweł Hanusiak

Jacek Kołodziejczyk

Marcin Szczurek

Augustyn Kowalczyk

Małgorzata Leśna

Joanna Czyszczoń

Adam Miernik

Wiesław Hanusiak


Wykaz gospodarstw agroturystycznych:

Grubarek Halina

34-242 Łętownia 204 

tel. (018) 27-73-024

kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY