oświataGminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie


Adres:

ul. Rynek 2

34-240 Jordanów

pokójnr 05 nowy budynek przy ul. Mickiewicza 3

adres e-mail: oswiata@gmina-jordanow.pl


Godziny pracy:

Poniedziałek, wtorek – od godz. 7.30 – 15.30

środa – od 7.30 – 16.30

czwartek – od 7.30 – 15.30

piątek – od 7.30 – 14.30


Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Administracji Szkół i Przedszkoli :

Kierownik: Agnieszka Majchrzak, tel. 18/ 26 87 617

Główny Księgowy: Dorota Łazarz, tel. 18/ 26 87 617

Inspektor ds. kadr, płac i zatrudnienia: Danuta Krawczyk, tel. 18/ 26 87 616

Podinspektords. administracji i księgowości: Jolanta Ciężkowska tel. 18/ 26 87 616

Starszy Referent: Marzena Książek, tel. 18 26 87 616

Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli (GOASiP) to jednostką organizacyjną Gminy Jordanów, która realizuje zadania w zakresie obsługi administracyjnej i finansowej szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina.


GOASiP obsługuje następujące placówki z terenu Gminy Jordanów:

 • Szkołę Podstawową w Łętowni,tel. 18/ 27 73 001,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Naprawie, tel. 18/ 26 72 003,
 • Szkołę Podstawową w Osielcu, tel. 18/ 27-73-902,
 • Szkołę Podstawową w Toporzysku tel. 18/ 28-73-318
 • Szkołę Podstawową w Wysokiej, tel. 18/ 26-72-835,
 • Przedszkole Samorządowe w Łętowni, tel. 18/ 27-73-004,
 • Przedszkole Samorządowe w Osielcu, tel. 18/ 27-72-139,

Do zadań Gminnego Ośrodka Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie należy ponadto

 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,
 • dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół,
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 • kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów Wójta Gminy dla uzdolnionych uczniów, mieszkańców Gminy Jordanów
 • awans zawodowy nauczycieli
 • organizowanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy z zakresu funkcjonowania oświaty.

Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119, str.1) Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie został wyznaczony Pan Dariusz Kozłowski. Adres poczty elektronicznej IOD to: inspektor@cbi24.pl.

kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY