Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiej rozpoczęła się w 1998 roku. To właśnie wtedy kilka gospodyń, ale jeszcze nie zrzeszonych uwiło wieniec i dumnie uczestniczyło w Gminnych Dożynkach w Naprawie. Gospodynie zachęcone miłym przyjęciem uczyniły krok do założenia KGW. Już wtedy strażacy z OSP zadeklarowali udostępnienie pomieszczenia w remizie na potrzeby przyszłego koła.


22.11.1998 roku odbyły się pierwsze wybory na przewodniczącą - została nią Kazimiera Działek. Podjęte zostały działania na rzecz pozyskania funduszy na zakup strojów regionalnych dla pań i niezbędnego wyposażenia.

8 grudnia powstałe koło gospodyń stało się gospodarzem I Gminnego Przeglądu Potraw Regionalnych w Wysokiej. Panie gościły swoje koleżanki z całej gminy oraz przedstawicieli władz gminnych i powiatowych.


Na początku 1999 roku udało się pozyskać fundusze na zakup pierwszych 5 strojów i panie w pełnej krasie zaprezentowały się na majowym święcie wiosny w Naprawie. Odbył się tam konkurs na najpiękniej umajony wóz. Koło Gospodyń Wiejskich z Wysokiej zajęło w nim zaszczytne pierwsze miejsce. W 2000 roku KGW liczyło już 21 osób.


Od tego czasu gospodynie z Wysokiej uczestniczą we wszystkich gminnych i religijnych uroczystościach, uświetniając je swoją obecnością. Dożynki, przeglądy potraw regionalnych, ale i procesje przy okazji świąt kościelnych, gdzie panie niosą feretrony, zyskują dzięki obecności gospodyń. Panie zasilają również szeregi wysockiej drużyny na turniejach wsi - zagrały nawet w regionalnych strojach w meczu piłki nożnej.

KGW reprezentuje swoją miejscowość uczestnicząc w pielgrzymkach do Kalwarii Zebrzydowskiej, Ludźmierza czy Lichenia. Co roku panie pomagają w przyjęciu pielgrzymki góralskiej odpoczywającej w Wysokiej w drodze na Jasną Górę. Trzeba również podkreślić, że coroczna uroczystość upamiętniająca bohaterską obronę wsi podczas pierwszych dni II Wojny Światowej, obchodzona 1 września na cmentarzu wojskowym w Wysokiej, także odbywa się przy dużym udziale KGW. Podobno takiej grochówki żołnierskiej jak przygotowana przez Wysocanki nie je się nigdzie indziej. Zyskała już ona swoją sławę. Wysoczanki organizowały spotkania opłatkowe, zabawy sylwestrowe a także współpracują ze strażakami przy okazji imprez i festynów w swojej miejscowości.


16 lipca 2019 roku koło z Wysokiej dokonało swojej rejestracji jako Stowarzyszenie „Wysocanki”. Został wybrany i zarejestrowany nowy zarząd: przewodniczącą została Irena Tomczyk a zastępcą Kazimiera Działek. Na ten moment koło liczy 20 osób. Panie spotykają się w remizie OSP raz w miesiącu, a w razie potrzeby częściej. Na zebraniach planują swoje działania i wykonują zaplanowane wcześniej zadania.

Opracowanie tekstu: Aneta Kołodziejczyk