Nieczystości Ciekłe 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY JORDANÓW NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH  ORAZ OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH


Nazwa

Adres siedziby

Nr telefonu

Zakłady Komunalne w Rabce

Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 46b

34-700 Rabka Zdrój

tel. 18 26 76 081

18 26 77 395

Usługi Transportowo- Asenizacyjne, Wiesław Polański

Grzechynia 551

34-220 Maków Podhalański

tel. 33 877 19 83

kom. 604 848 374

Firma Handlowo-Usługowa „MATI-POM”, Andrzej Przała

ul. Garncarska 52,

34-700 Rabka-Zdrój

tel.1826 70 694

kom. 602 492 283

Firma Handlowo- Usługowa „Gaz –Serwis 4x4” , Bartłomiej Stolarz

ul. M. Konopnickiej 24

34-240 Jordanów

tel. 18 26 75 213

kom. 606 591 696

„ROL-TRANS”Rafał Kozina

Białka 414

34-220Maków Podhalański

tel. 726 400 200

Usługi Transportowe GACEK

& KRAWONTKASp. jawna

32-434 Skomielna Biała 613

tel. 18 26 87 142

„RYNNEX” Usługi Budowlane,
Łukasz Rekucki

32-433 Lubień 149

tel. 604 054 029

INTER-EKO Marcin Żegleń

Naprawa 236

34-240 Jordanów

tel. 785 042 136

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Zaryte 141a

34-700 Rabka Zdrój

tel. 18 26 77 130

18 26 92 262

Adam Kamiński

34-713 Skawa 103

tel. 664 684 328

WC SERWIS POLSKA SPÓŁKA Z O.O .

UL. SZYBOWA 20E,

41-808 ZABRZE

tel. 32 278-45-31


EDEKO Edward Żegleń


Naprawa 236, 

34-240 Jordanów

tel. 781 263 962

Spółka Komunalna Skawa-Jordanów Sp. z o.o.

Osielec 749, 

34-240 Jordanów

tel. 18 534 20 21
lub 509 559 301

TOM-TRANS Tomasz Macioł

Naprawa 504, 34-240 Jordanów

TEL. 534 037 803


Obowiązkowa kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków


W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2023 r. nowych przepisów, nakładających na wszystkie gminy obowiązek cyklicznej kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych jak również przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, Wójt Gminy Jordanów informuje, że w terminie do 30 czerwca br. każdy właściciel nieruchomości może zgłosić lub zaktualizować bez wezwania zgłoszenie tzw. szamb
i przydomowych oczyszczalni ścieków.  Właściciel powinien przedstawić umowę
na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków
wraz z dowodem uiszczenia opłaty za tę usługę (np. faktura, paragon).
Brak przedłożonej informacji w powyższym terminie będzie skutkowało koniecznością wezwania do okazania w/w dokumentów lub przeprowadzenia kontroli na nieruchomości.


Równocześnie przypominamy, że umowy na wywóz nieczystości należy zawierać tylko
z uprawnionymi do tego rodzaju działalności podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników
i transportu nieczystości ciekłych wydanym przez Wójta Gminy Jordanów.
Wykaz firm ww. usługi znajduje się na stronie internetowej Gminy Jordanów -

https://gmina-jordanow.pl/dla-mieszkanca/srodowisk...

Osoby które nie posiadają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinny uczynić to niezwłocznie.

kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY