Gmina Jordanów na podstawie  porozumienia podpisanego z WFOŚiGW w Krakowie  prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu „Czyste Powietrze”

Informacje na temat programu można uzyskać w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy w Jordanowie przy ul. Mickiewicza  w dniach poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30, w środę od godz. 7.30 do godz. 16.30 oraz w piątek od godz. 7.30 do godz. 14.30

Zainteresowany prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu porady za pośrednictwem e-mail: ekodoradca@gmina-jordanow.pl lub telefonicznie: 790 719 002, 18 2687619.


W ramach programu „Czyste Powietrze” mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. do wymiany kotła, termomodernizacji budynku, modernizacji c.o. szczegółowe informacje o programie (m.in. zasady programu, druk wniosku wraz z instrukcją wypełniania, wymagane dokumenty) dostępne są na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/


Zachęcamy do korzystania z punktu.


Realizacja Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” do 31.03.2024r.

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 573
  • Liczba Zawartych umów - 470
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 252
  • Kwota wypłaconych dotacji – 7 204 793,96 zł