Artur Kudzia - Wójt Gminy Jordanów i Daniel Mirek - Przewodniczący Rady Gminy Jordanów, w imieniu wszystkich mieszkańców Naszej Gminy przekazują z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, pedagogom i pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw młodego pokolenia. Emerytowanym nauczycielom i pracownikom oświaty dziękujemy za lata pracy i trud włożony w edukację Naszej młodzieży.