Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej 2023


Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej - https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/


O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy    Jordanów z    dnia  11 sierpnia 2023 r.

o ilości miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Treść Obwieszczenia


Komunikaty o składzie Okręgowych Komisji Wyborczych  w Krakowie I II i terminach dyżurów

Treść Komunikatu


O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Jordanów z dnia 15 września 2023 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Jordanów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 Treść Obwieszczenia  


Informacja o konieczności przeprowadzenia losowania w Komisji Wyborczej nr.7

Treść Informacji


Protokół z losowania składu obwodowej komisji wyborczej Treść Protokołu


Postanowienie Nr 312/2023 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączy II z dnia 25 września 2023r. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

Treść Postanowienia - Załącznik do Postanowienia


Postanowienie Nr 314/2023 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączy II z dnia 25 września 2023r. W sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. Treść Postanowienia - Załącznik do Postanowienia


Postanowienie Nr 280/2023 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Jordanów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Treść Postanowienia


Postanowienie Nr  253/2023 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Jordanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Treść Postanowienia