Wybory do PARLAMENTU eUROPEJSKIEGO 2024


Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej - https://wybory.gov.pl/pe2024/


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r.
o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych - Treść Obwieszczenia


O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Jordanów zdnia18 marca 2024 r.

O ilości miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. - Treść Obwieszczenia