Wybory samorządowe 2024


Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej - https://wybory.gov.pl/samorzad2024/


K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 stycznia 2024 r.

Treść Komunikatu


Załączniki do postanowienia Nr 400/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
z dnia 27 lutego 2024 r. Załącznik nr 13


POSTANOWIENIE NR 401/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Treść Postanowienia


POSTANOWIENIE NR 400/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Treść Postanowienia


Postanowienie Nr 383/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Jordanów w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść Postanowienia


Informację Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz o terminach losowań kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Treść Informacji


OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 2024 roku

Treść Obwieszczenia


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jordanów z dnia 9 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych

Treść Obwieszczenia


OBWIESZCZENIE Starosty Suskiego z dnia 6 lutego 2024 roku

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej w wyborach wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. Treść Obwieszczenia


POSTANOWIENIE Nr 30/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I 

z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

Treść Postanowienia  

Załącznik


O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Jordanów zdnia02 luty 2024 r.

o ilości miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Treść Obwieszczenia


Postanowienie Nr 23/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Jordanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Treść postanowienia


ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Aktualności Państwowej Komisji Wyborczej - Uchwały oraz Wzory Dokumentów.


W załączeniu Uchwała Nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


W załączeniu Uchwała Nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.