OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JORDANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021


Wójt Gminy Jordanów ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”


Projekt programu współpracy, Zarządzenie nr 47/2020 z dnia 06 października 2020r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji oraz formularz konsultacji znajduję się w zakładce dla mieszkańców - organizacje pozarządowe – program współpracy.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w formie pisemnej na formularzu konsultacji w terminie od 13 października 2020r. do 20 października 2020r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Jordanów, ul. Mickiewicza 3, 34-240 Jordanów, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina-jordanow@rubikon.pl.

Zapraszamy Organizacje pozarządowe do aktywnego udziału w konsultacjach.


                                                                                  Wójt Gminy Jordanów

                                                                                            Artur Kudzia