Posiedzenia Komisji Rady Gminy Jordanów
LISTOPAD  2020


Uprzejmie informuję, że w dniu  20 listopada br. /.tj: piątek/  o godz. 8.30  
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3, 34 -240 Jordanów
odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Jordanów


Tematyka posiedzenia:    
1. Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
    Jordanów za 2020 rok oraz opiniowanie projektów uchwał dot. gospodarki     
    odpadami komunalnymi.
2. Sprawy bieżące – opiniowanie pism i projektów uchwał.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący        
Rady Gminy Jordanów    
Daniel Mirek