Gmina Jordanów przystąpiła do realizacji kolejnej inwestycji. Tym razem chodzi o chodnik w Toporzysku. Przedmiotem działań jest budowa chodnika prawo i lewostronnego wraz z poszerzeniem jezdni, budową kanalizacji deszczowej, umocnieniem skarp drogowych, remontem terenu utwardzonego, budową korytka ściekowego za chodnikiem i budową kanału technologicznego przy drodze powiatowej.