Od 257 dni 11. Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej walczy z
rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie województwa małopolskiego. Działania prowadzone są wspólnie z żołnierzami Wojsk Lądowych: 6 Brygady Powietrznodesantowej, 5 batalionu dowodzenia, Dowództwem Garnizonu Warszawa i Siłami Powietrznymi 8. Bazy Lotnictwa Transportowego.


- żołnierze działają w 37 szpitalach na terenie Małopolski;

- wspieramy informatyczną bazę danych w obszarze posiadanych przez szpitali łóżek

covidowych;
- pobieramy wymazy w 15 szpitalach, średnio ponad 1500 wymazów dziennie;
- mierzymy temperaturę osobom wchodzącym na teren szpitali;
- wykonujemy zadania administracyjno – logistyczne.
- wspieramy 61 komisariatów Policji monitorując wspólnie z policjantami osoby
objęte kwarantanną, od połowy października sprawdzono już niemal 195 000
adresów, ponad 10 000 adresów dziennie.
- działamy na rzecz Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie,
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – epidemiologicznej oraz powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych województwa małopolskiego.
- rozwozimy obiady w ramach akcji „Obiad dla bohatera” oraz utrzymujemy
kontakt z 33 weteranami walk o wolna Polskę.
Łącznie w całość przedsięwzięcia zaangażowanych jest ponad pół tysiąca żołnierzy.

Zaangażowanie 11 MBOT w powiecie suskim:
- wydzielamy 3 żołnierzy do aktualizacji bazy danych dostępności łóżek
covidowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
- wydzielamy 3 żołnierzy do współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną w m. Sucha Beskidzka;
- wydzielamy 2 żołnierzy OT do monitorowania kwarantanny we współpracy
z Policją z powiatu suskiego - KPP w Suchej Beskidzkiej;

- w 11 MBOT służy 19 żołnierzy OT z powiatu suskiego.