GOPS Jordanów Informuje, iż w czasie ferii zimowych (od 4 stycznia 2021r. do 15 stycznia 2021r.) wychowawcy świetlic będą prowadzić zajęcia zdalnie w godzinach:
Łętownia:
- grupa starsza – od 8:00 do 12:00
- grupa młodsza – od 9:00 do 13:00

Toporzysko: od 12:00 do 17:00