Wójt Gminy Jordanów uprzejmie informuje,

że w dniu 31 grudnia 2020r.

/czwartek/

Urząd Gminy w Jordanowie

będzie czynny w godzinach od 730 do 1330.

KASA BĘDZIE CZYNNA do godz. 1130

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.