Wójt Gminy Jordanów informuje, że od 1 stycznia 2021 roku zmieni się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dodatkowo zmianie ulegnie sposób naliczania opłaty. 


Opłata naliczana będzie od ilości osób zamieszkujących nieruchomość, a nie jak dotychczas od gospodarstwa domowego. W przypadku posiadania kompostownika oraz kompostownia w nim bioodpadów stawka opłaty wyniesie 18,00 zł miesięcznie od osoby. W przypadku nie posiadania kompostownika stawka wyniesie 22,00 zł miesięcznie od osoby. 


W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nową deklarację należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Jordanów w terminie do 10 lutego 2021 roku. Nowe wzory deklaracji zostaną dostarczone do właścicieli nieruchomości pocztą.


Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych - rok 2021


ŁĘTOWNIA


NAPRAWA


OSIELEC


TOPORZYSKO


WYSOKA oraz TOPORZYSKO OSIEDLE NAD LAS