W dniu 31 grudnia 2020r. strażacy z jednostki OSP Łętownia otrzymali nowy sprzęt ratowniczy
zakupiony w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Jordanów Artur Kudzia. Umowa dotacji z Ministrem Sprawiedliwości została podpisana 10 grudnia 2020 roku. W ramach przyznanych środków finansowych oraz wkładu własnego Gminy Jordanów zakupiono wyposażenie, motopompę szlamową wraz z niezbędnym osprzętem, zarekomendowane przez zespół weryfikacyjny Państwowej Straży Pożarnej. 

Wartość zadania wyniosła 15 000,00zł, w tym 14 700,00zł to dotacja budżetu państwa w ramach Funduszu Sprawiedliwości.


Zdjęcia dostępne są w galerii pod wpisem.