W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, istnieje możliwość zapewnienia transportu do punktów szczepień osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc. 

Dowóz będzie realizowany w formie indywidualnej lub zbiorowej – z zachowaniem wymagań przeciwepidemicznych. Zadanie te będą realizowane przy zaangażowaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z danego Sołectwa naszej Gminy. 

Zgłoszenia należy kierować telefonicznie pod nr 18 268 76 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.